banner

Quantum Touch

Herstel door energetische therapie met Quantum Touch.

Quantum Touch is een relatief snelle en toegankelijke manier om van lichamelijke psychische en emotionele klachten af te komen.
Zeker als aanvulling op bestaande behandelingen, zoals Hypnose, is het bijzonder waardevol.

De energetische therapie gaat uit van de idee dat er om en in ons lichaam een energieveld aanwezig is met energiebanen die het lichaam aansturen en het in balans en gezond houden.
Je kunt dat vergelijken met energiebanen die ook bij acupunctuur worden gebruikt.
Dit energieveld heeft een bepaalde trilling.
Als er een verstoring in de trilling van dit energieveld is kan dit tot klachten leiden.
Quantum Touch gaat ervan uit dat op de plaats van de klacht het energieveld een te lage trilling heeft.
Quantum Touch bestaat dan ook vooral uit het beïnvloeden van de trilling van het energieveld, zodat er een gezonde hogere trilling ontstaat die het lichaam weer op een juiste manier kan aansturen en het zelfhelend vermogen kan activeren.

Bij Quantum Touch gebruikt de therapeut zijn handen om de energievelden van de klant te beïnvloeden.
Om Quantum Touch te kunnen toepassen moet de therapeut eerst zelf genoeg energie hebben.
Door middel van ademhalings- en lichaamsbewustzijns- technieken creëert de therapeut een energieveld met hoge trillingen in zijn handen.
Vervolgens kan de therapeut met zijn handen deze hoge trillingen aanbieden op de plaats waar de klacht is.
De klant verhoogd hierdoor zelf de eigen trilling en realiseert daardoor zijn eigen genezing.
Soms ervaart degene die behandeld wordt warmte, tinteling, doorstroming of (diepe) ontspanning.
Maar ook als er niets wordt gevoeld, activeert Quantum-Touch het zelfhelend vermogen van het lichaam.
Alles wat de therapeut doet is ruimte maken voor genezing door een hoge trilling aan te bieden.

Het komt regelmatig voor dat 1 sessie voldoende is om een klacht te verhelpen.
Maar vaak zijn er meerdere sessies nodig voor chronische of ernstige klachten.

Bij deze behandeling wordt de kleding aangehouden.
Leren kleding heeft een ongunstig effect op de behandeling.
Daarom wordt wel gevraagd deze leren kleding uit te doen.
Meestal gaat het om leren schoenen of een leren jack.

Tot Ziens.
Martin Craanen.