banner

Klachten

Wij doen er alles aan om je de beste Hypno zorg te bieden.

Mocht het een keer voorkomen dat je vindt dat ik je onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld heb, vraag dan om een verhelderend gesprek.
Je hebt daar dan alle tijd en ruimte om je verhaal te doen.
En ik kan daar dan op reageren en je dan eventueel uitleggen waarom ik iets op een bepaalde
wijze deed.
We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met het CAT/GAT waar ik geregistreerd ben.
Klacht over een CAT-therapeut? | CAT (catcollectief.nl)
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is er de de CAT/GAT Klachtenservice.
Deze voorziet in een Klachten- en Geschillenregeling waaronder de Geschilleninstantie, een Klachtenfunctionaris en een Onafhankelijke Deskundige.

Meestal is het voor alle partijen beter om samen een oplossing te vinden voordat we een klachtentraject ingaan.
Ik zal mij hiervoor dan ook inspannen.

Martin Craanen.
Alida Goosen.