banner

Disclaimer

Disclaimer

Bij het bezoeken van deze website en onze praktijk ga je akkoord met deze disclaimer, de algemene voorwaarden en de AVG.
De informatie op de website is van algemene aard waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
HypnoseWerk.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
De tekst op de site van HypnoseWerk.nl inclusief deze disclaimer kan ten allen tijde worden gewijzigd.

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie.

Wij willen hierbij dringend aangeven dat onze diensten niet bedoeld zijn als vervanging voor welke noodzakelijke psychotherapeutische of medische behandeling dan ook.
Deelnemers moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn en reguliere zorg (blijven) raadplegen en volgen.
Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor enige persoonlijke, lichamelijke, psychische of materiele schade van de deelnemers tijdens de deelname.

Er kan geen garantie worden gegeven dat de behandelingen ook tot het gewenste resultaat zullen leiden.