banner

Hypnose algemeen

Hypnose heeft een lange geschiedenis.

Al 6000 jaar geleden werd het door de Soemeriërs gebruikt.
En daarna zijn er door de eeuwen heen aanwijzingen gevonden dat het gebruikt is in India, Egypte, Griekenland en Italie.
De moderne hypnose is halverwege de 18e eeuw geintroduceerd door Anton Mesmer.
Vervolgens hebben Esdaile, Braid, Coué, Faria, Erickson en Dave Elman de techniek verder ontwikkeld. En recent is er een fantastische techniek, de “Swan”, door Bob Burns toegevoegd.

Hypnose is het omzeilen van het bewuste deel van ons brein om een directe toegang te krijgen tot het onderbewustzijn.
Hiervoor zijn diverse technieken ontwikkeld.
De technieken variëren van een langzame 30 minuten durende ontspanningsoefening tot een schok techniek waarna hypnose volgt.
Alle deze vormen hebben tot doel een meer of minder diepe staat, trance, van Hypnose te bereiken.
Met de “Swan” techniek wordt zonder trance gewerkt.

Wat er daarna gedaan wordt met die staat is een heel andere zaak.
In de entertaiment wordt het gebruikt om mensen, die daar overigens zelf voor kiezen, vaak lachwekkende dingen te laten doen.
Hypnose heeft daardoor een onprofessionele indruk achtergelaten.
Het is zelfs zo dat het bij mensen angst kan oproepen om een willoos object te worden.

Bijzonder aan Hypnose is dat het gebruikt kan worden voor het tot stand brengen van krachtige positieve veranderingen in het leven. Therapeutisch.
Dat is ook waar het in eerste instantie voor bedoeld was.
Dat is ook waar het volgens ons voor bedoeld is.

Hypnose wordt op dit moment in verschillende vormen therapeutisch toegepast.

  • Hypno-therapieën: verschillende vormen die zich kenmerken door een lichte mate van trance waarbij door indirecte suggestie (een verhaal) er een verandering in het onderbewustzijn wordt bereikt. Deze technieken kenmerken zich door meerdere sessies van 90 minuten waarin veel gepraat wordt en er pijnlijke herbelevingen kunnen zijn.
  • PowerHypnose: is dé techniek waarbij er in een diepe Hypnose rechtstreeks tegen het onderbewustzijn wordt gesproken. Het zijn korte rechtstreekse instructies zonder dialogen.
    Hierdoor is het mogelijk om in slechts enkele sessies, meestal maar 1 of 2, een snel, krachtig en blijvend resultaat te realiseren.
  • De “Swan” is een nieuwe vorm van hypnose die wonderbaarlijk snel en efficient is. Er wordt gewerkt zonder trance en met volledig bewustzijn waarbij handbewegingen een uitdrukking zijn van het onderbewustzijn.

HypnoseWerk werkt met PowerHypnose en de “Swan”.